O projekte

V krajinách s najrenomovanejšími vysokými školami sú zverejňované relevantné informácie o uplatniteľnosti absolventov v praxi, o kvalite ich vzdelania, o odbornosti pedagógov vysokých škôl v oveľa väčšej miere než na Slovensku. Málo objektívnych informácií o vysokých školách vytvára tzv. „informačnú nerovnosť“, ktorá neumožňuje dosahovať vyššiu kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

Informačná nerovnosť vo všeobecnosti nastáva, ak jedna strana trhu kvalitu pozná (napríklad pedagógovia či vedenie vysokých škôl) a druhá nie (napríklad uchádzači o štúdium). V takom prípade súťaž medzi školami nedokáže zabezpečiť optimálnu úroveň kvality. Ak vo vysokom školstve nedokáže uchádzač alebo študent rozoznať kvalitu a podľa nej sa rozhodovať, potom pre školy neexistuje dostatočná motivácia poskytovať čo najkvalitnejšie vzdelanie a horšie školy tak nemusia byť vytláčané zo súťaže tými lepšími. Za tento ekonomický koncept získal v roku 2001 americký ekonóm George Akerlof Nobelovu cenu (zdieľanú spolu so Spencom a Stiglitzom).

Portál o vysokých školách a ich absolventoch preto slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti vo vysokom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium ponúka informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť, kam ísť študovať a vysokým školám vytvára konkurenčnejšie prostredie, čím ich motivuje k zvyšovaniu kvality.