Priemerný vymeriavací základ zamestnancov

Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 814 € 643 € 777 € 776 € 909 € 686 € 710 € 1 002 €
STU   1 024 € -- -- 1) -- 1) 1 035 € -- -- --
EU   967 € -- -- 967 € -- -- -- --
UK   914 € -- 904 € 829 € 1 192 € 687 € -- 1 025 €
ŽU   804 € -- -- 734 € 847 € -- 689 € --
TUKE   798 € -- 675 € 866 € 798 € 746 € -- --
UCM   773 € -- -- 1) 784 € -- -- -- --
TnUAD   727 € -- -- 683 € 821 € -- -- --
TU Z   721 € 709 € 707 € -- 1) 737 € -- -- 1) --
UPJŠ   711 € -- -- 1) 649 € -- 1) -- -- 801 €
SPU   703 € 644 € -- 772 € 766 € -- 639 € --
UMB   697 € -- 641 € 697 € -- -- 1) -- --
PEVŠ   680 € -- -- 680 € -- -- -- --
UKF   646 € -- 607 € 649 € -- 649 € -- --
TTU   634 € 608 € -- 638 € -- -- -- --
VŠMU   595 € -- -- -- -- 595 € -- --
PU   591 € 591 € -- 1) 595 € -- 1) -- 1) -- -- 1)
KU   551 € -- 449 € 573 € -- -- -- -- 1)
UJS   543 € -- -- 543 € -- -- -- --
VŠS   -- 1) -- -- -- 1) -- -- -- --
VŠVU   -- 1) -- -- -- -- -- 1) -- --
AU   -- 1) -- -- -- -- -- 1) -- --
UVLF   -- 1) -- 1) -- -- -- -- -- --
APZ   -- 1) -- -- -- -- -- -- 1) --
SZU   -- 1) -- -- -- -- -- -- -- 1)
VŠBM   -- 1) -- -- -- -- -- -- 1) --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)