Priemerný vymeriavací základ zamestnancov

Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium: