Priemerný vymeriavací základ zamestnancov

Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 814 € 643 € 777 € 776 € 909 € 686 € 710 € 1 002 €
STU   1 024 € -- -- 1) -- 1) 1 035 € -- -- --
EU   967 € -- -- 967 € -- -- -- --
UK   914 € -- 904 € 829 € 1 192 € 687 € -- 1 025 €
ŽU   804 € -- -- 734 € 847 € -- 689 € --
TUKE   798 € -- 675 € 866 € 798 € 746 € -- --
UCM   773 € -- -- 1) 784 € -- -- -- --
TnUAD   727 € -- -- 683 € 821 € -- -- --
TU Z   721 € 709 € 707 € -- 1) 737 € -- -- 1) --
UPJŠ   711 € -- -- 1) 649 € -- 1) -- -- 801 €
SPU   703 € 644 € -- 772 € 766 € -- 639 € --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)