Priemerný vymeriavací základ zamestnancov ako % priemernej mzdy vo VÚC sídla vysokej školy

Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch ako násobok priemernej hrubej mzdy vo VÚC, kde sídli rektorát vysokej školy

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 95 % 93 % 86 % 91 % 106 % 89 % 94 % 96 %
ŽU   112 % -- -- 102 % 118 % -- 96 % --
TU Z   105 % 104 % 103 % -- 1) 108 % -- -- 1) --
TUKE   105 % -- 89 % 114 % 105 % 98 % -- --
TnUAD   103 % -- -- 97 % 117 % -- -- --
UCM   103 % -- -- 1) 104 % -- -- -- --
UMB   102 % -- 94 % 102 % -- -- 1) -- --
SPU   100 % 92 % -- 110 % 109 % -- 91 % --
STU   96 % -- -- 1) -- 1) 97 % -- -- --
UPJŠ   93 % -- -- 1) 85 % -- 1) -- -- 105 %
PU   92 % 92 % -- 1) 93 % -- 1) -- 1) -- -- 1)
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)