Nezamestnanosť absolventov

Nezamestnanosť absolventov za roky 2009 a 2010 k 31.12.2010

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 4,5 % 6,3 % 5,4 % 5,2 % 3,4 % 1,8 % 6,8 % 3,6 %
LF UK   0,0 % -- -- -- -- -- -- 0,0 %
FVU AU   0,0 % -- -- -- -- 0,0 % -- --
FMU AU   0,0 % -- -- -- -- 0,0 % -- --
RCBF UK   0,0 % -- -- 0,0 % -- -- -- --
TF TTU   0,0 % -- -- 0,0 % -- -- -- --
FIIT STU   0,3 % -- -- -- 0,3 % -- -- --
HTF VŠMU   0,5 % -- -- -- -- 0,5 % -- --
FPJJ VŠS   0,6 % -- -- 0,6 % -- -- -- --
FDU AU   0,8 % -- -- -- -- 0,8 % -- --
FEI STU   0,8 % -- -- -- 0,8 % -- -- --
SvF STU   0,9 % 8,7 % 0,0 % -- 0,8 % -- -- --
FaF UK   0,9 % -- -- -- -- -- -- 0,9 %
SjF ŽU   0,9 % -- -- -- 0,9 % -- -- --
SjF STU   1,2 % -- -- -- 1,2 % -- -- --
FVT TUKE   1,3 % -- -- -- 1,3 % -- -- --
FMV EU   1,3 % -- -- 1,3 % -- -- -- --
FMFI UK   1,3 % -- 1,8 % 3,2 % 0,3 % -- -- --
FA STU   1,4 % 0,0 % -- -- 1,6 % 0,7 % -- --
FM UK   1,4 % -- -- 1,4 % -- -- -- --
SvF TUKE   1,4 % -- -- -- 1,4 % -- -- --
FTVŠ UK   1,5 % -- -- 1,6 % -- -- -- --
FSEV UK   1,5 % -- -- 1,5 % -- -- -- --
FMd PEVŠ   1,6 % -- -- 1,6 % -- -- -- --
FCHPT STU   1,7 % -- 1,4 % -- 1,8 % -- -- --
PdF UK   1,7 % -- -- 2,0 % -- -- -- --
FPT TnUAD   1,8 % -- -- 1) -- 1,8 % -- -- --
FPM EU   1,8 % -- -- 1,8 % -- -- -- --
FHI EU   1,8 % -- -- 1,8 % -- -- -- --
LF UPJŠ   1,8 % -- -- -- -- -- -- 1,8 %
FU TUKE   2,0 % -- -- -- 0,0 % 3,0 % -- --
FRI ŽU   2,0 % -- -- 3,4 % 1,5 % -- -- --
FVZ SZU   2,2 % -- -- -- -- -- -- 2,2 %
MtF STU   2,3 % -- 2,2 % 1,1 % 2,9 % -- -- --
FEVT TU Z   2,4 % 3,8 % -- -- 1,4 % -- -- --
FF UCM   2,5 % -- -- 3,2 % -- -- -- --
NHF EU   2,5 % -- -- 2,5 % -- -- -- --
FF UK   2,6 % -- -- 2,5 % -- 4,2 % -- --
SvF ŽU   2,9 % -- -- -- 2,9 % -- -- --
DF VŠMU   3,0 % -- -- -- -- 3,0 % -- --
FZ KU   3,1 % -- -- -- -- -- -- 3,1 %
FP BVŠP   3,2 % -- -- 3,2 % -- -- -- --
FTF VŠMU   3,2 % -- -- -- -- 3,2 % -- --
FOZOŠ SZU   3,2 % -- -- -- -- -- -- 3,2 %
PraF UK   3,3 % -- -- 3,3 % -- -- -- --
PriF UPJŠ   3,3 % -- 4,5 % 1,2 % 1,6 % -- -- --
EF ŽU   3,7 % -- -- -- 3,7 % -- -- --
PdF TTU   3,8 % -- -- 5,1 % -- -- -- --
FHV UMB   3,8 % -- -- 4,6 % -- -- -- --
PdF UJS   3,8 % -- -- 7,5 % -- -- -- --
TF KU   3,8 % -- -- 3,0 % -- -- -- --
FEI TUKE   4,0 % -- -- -- 1) 4,1 % -- -- --
EkF UMB   4,0 % -- -- 4,0 % -- -- -- --
PriF UK   4,1 % -- 4,6 % -- -- -- -- --
PraF UMB   4,1 % -- -- 4,1 % -- -- -- --
SjF TUKE   4,3 % -- 6,8 % -- 3,7 % -- -- --
FF UKF   4,5 % -- -- 5,5 % -- 7,4 % -- --
FBERG TUKE   4,6 % -- -- -- 4,6 % -- -- --
EkF TUKE   4,6 % -- -- 4,6 % -- -- -- --
TechF SPU   4,6 % 3,2 % -- -- 6,0 % -- -- --
FZ TnUAD   4,7 % -- -- -- -- -- -- 4,7 %
FŠT TnUAD   4,7 % -- -- -- 4,7 % -- -- --
EBF UK   4,9 % -- -- 5,4 % -- -- -- --
FPEDaS ŽU   5,0 % -- -- 5,3 % 4,8 % -- -- --
PdF KU   5,0 % -- -- 5,8 % -- -- -- --
FZSP TTU   5,1 % -- -- -- -- -- -- 5,1 %
FEP BVŠP   5,1 % -- -- 5,1 % -- -- -- --
FEM SPU   5,2 % 1,0 % -- 5,5 % -- -- -- --
OF EU   5,3 % -- -- 5,3 % -- -- -- --
FF TTU   5,4 % -- -- 5,9 % -- 1,2 % -- --
FMK UCM   5,5 % -- -- 5,5 % -- -- -- --
FEkoE TU Z   5,5 % -- 5,4 % 6,5 % -- -- -- --
FF KU   5,7 % -- -- 7,8 % -- -- -- --
FBP SPU   5,9 % 4,6 % 4,5 % -- 11,6 % -- -- --
PraF TTU   6,0 % -- -- 6,0 % -- -- -- --
FF UPJŠ   6,2 % -- -- 6,2 % -- -- -- --
FF PU   6,2 % -- -- 7,1 % -- 4,1 % -- --
FŠI ŽU   6,3 % -- -- -- -- -- 6,3 % --
PdF UKF   6,3 % -- -- 5,6 % 16,7 % -- -- --
DreF TU Z   6,4 % -- -- 6,6 % 5,8 % 3,8 % 10,4 % --
FMech TnUAD   6,6 % -- -- -- 6,6 % -- -- --
FPVaMV UMB   6,7 % -- -- 6,7 % -- -- -- --
FAPZ SPU   6,7 % 6,7 % -- -- -- -- -- --
FPV UMB   6,7 % -- 7,3 % 4,2 % 6,9 % -- -- --
PdF UMB   6,7 % -- -- 7,9 % -- -- -- --
PraF UPJŠ   6,9 % -- -- 6,9 % -- -- -- --
FHPV PU   6,9 % -- 8,9 % 18,3 % -- -- -- --
FPV UKF   7,1 % -- 11,0 % -- 5,0 % -- -- --
FZKI SPU   7,4 % 7,1 % -- -- 13,6 % -- -- --
FEŠRR SPU   7,5 % -- 1) 13,7 % 6,6 % -- -- 6,2 % --
PdF PU   7,5 % -- -- 7,5 % -- -- -- --
HF TUKE   8,2 % -- -- 1) -- 8,0 % -- -- --
FPV UCM   8,3 % -- 11,3 % -- 7,0 % -- -- --
FSVZ UKF   8,5 % -- -- 10,4 % -- -- -- 4,8 %
FHV ŽU   8,8 % -- 22,0 % 9,1 % -- -- -- --
GKTF PU   8,9 % -- -- 9,0 % -- -- -- --
FSŠ UKF   9,0 % -- -- 13,8 % -- -- -- --
FVS UPJŠ   9,2 % -- -- 9,2 % -- -- -- --
LesF TU Z   9,4 % 9,6 % -- 1) -- -- -- -- --
FM PU   10,1 % -- -- 10,1 % -- -- -- --
LetF TUKE   10,4 % -- -- -- 10,3 % -- -- 1) --
EkF UJS   11,8 % -- -- 11,8 % -- -- -- --
FSEV TnUAD   13,2 % -- -- 13,2 % -- -- -- --
FZO PU   13,5 % -- -- -- -- -- -- 13,5 %
RTF UJS   -- 1) -- -- -- 1) -- -- -- --
FVPaVS VŠS   -- 1) -- -- -- 1) -- -- -- --
FŠ PU   -- 1) -- -- -- -- -- -- --
FSŠ VŠS   -- 1) -- -- -- 1) -- -- -- --
PBF PU   -- 1) -- -- -- 1) -- -- -- --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)