Nezamestnanosť absolventov

Nezamestnanosť absolventov za roky 2009 a 2010 k 31.12.2010

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 4,5 % 6,3 % 5,4 % 5,2 % 3,4 % 1,8 % 6,8 % 3,6 %
BISLA   0,0 % -- -- 0,0 % -- -- -- --
AU   0,3 % -- -- -- -- 0,3 % -- --
AOS   0,5 % -- -- 0,0 % 1,3 % -- -- --
VŠVU   1,1 % -- -- -- -- 1,1 % -- --
STU   1,8 % 3,7 % 1,6 % 1,1 % 1,8 % 0,7 % -- --
VŠMU   2,1 % -- -- -- -- 2,1 % -- --
UK   2,2 % -- 3,8 % 2,3 % 0,3 % 4,2 % -- 1,2 %
VŠS   2,7 % -- -- 2,7 % -- -- -- --
APZ   3,3 % -- -- -- -- -- 3,3 % --
SZU   3,5 % -- -- -- -- -- -- 3,5 %
PEVŠ   3,5 % -- -- 3,5 % -- -- -- --
EU   3,6 % -- -- 3,6 % -- -- -- --
VŠEMVS   3,6 % -- -- 3,6 % -- -- -- --
SEVŠ   4,0 % -- 5,7 % 3,1 % -- -- -- --
VŠM   4,4 % -- -- 4,4 % -- -- -- --
ŽU   4,4 % -- 14,7 % 6,9 % 3,2 % -- 6,3 % --
UCM   4,5 % -- 11,3 % 4,2 % 7,0 % -- -- 11,9 %
UMB   4,9 % -- 7,3 % 5,0 % 6,9 % -- -- --
KU   4,9 % -- -- 5,6 % -- -- -- 3,1 %
TTU   5,0 % -- -- 5,5 % -- 1,2 % -- 5,1 %
TUKE   5,0 % -- 5,4 % 3,9 % 5,1 % 3,0 % -- 1) --
UPJŠ   5,5 % -- 2,4 % 8,0 % 1,6 % -- -- 1,8 %
UKF   5,9 % -- 11,0 % 6,2 % 8,1 % 7,4 % -- 4,8 %
TU Z   6,0 % 8,5 % 5,2 % 5,0 % 4,4 % 3,8 % 10,4 % --
SPU   6,2 % 5,9 % 9,9 % 5,9 % 7,4 % -- 6,2 % --
UVLF   6,4 % 6,4 % -- -- -- -- -- --
UJS   7,4 % -- -- 10,2 % -- -- -- --
PU   7,7 % -- 8,9 % 8,1 % -- 4,1 % -- 13,5 %
TnUAD   9,1 % -- -- 1) 12,3 % 4,7 % -- -- 4,7 %
VŠBM   9,5 % -- -- -- -- -- 9,5 % --
ISM   21,5 % -- -- 21,5 % -- -- -- --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)