Priemerný vymeriavací základ zamestnancov

Priemerná hrubá mzda za rok 2011 absolventov z roku 2010 dosiahnutá v zamestnaneckých pracovných pomeroch

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Spoločenské vedy, náuky a služby

Fakulta / Podskup. ŠO Súhrn
Súhrn 776 € 881 € -- 1) 723 € 568 € 606 € 559 € 710 € 658 € 672 € 768 € 628 € 633 €
FM UK   1 124 € 1 124 € -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FMV EU   1 067 € 1 072 € -- -- -- -- -- -- 1) -- -- -- -- --
FHI EU   1 060 € 1 060 € -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FMFI UK   1 032 € 1 040 € -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1) --
NHF EU   989 € 989 € -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FPM EU   980 € 980 € -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FSEV UK   966 € -- -- -- -- -- -- 957 € -- -- 1) -- -- 1) --
OF EU   964 € 966 € -- 1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FPVaMV UMB   866 € -- -- -- -- -- -- 866 € -- -- -- -- --
EkF TUKE   834 € 834 € -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1) Údaj nie je uvedený z dôvodu ochrany dôverných údajov alebo malej reprezentatívnosti (počet študentov vstupujúcich do štatistiky je menší ako 20)