Ročné školné

Ročné školné na akademický rok 2012/13

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 100 € až 2 700 € 1) 500 € až 800 € 500 € až 700 € 300 € až 2 700 € 1) 400 € až 900 € 700 € 300 € až 800 € 340 € až 800 € 1)
PEVŠ   1 800 € až 2 700 € -- -- 1 800 € až 2 700 € -- -- -- --
VŠM   2 050 € -- -- 2 050 € -- -- -- --
AMMMK   1 998 € -- -- 1 998 € -- -- -- --
SEVŠ   1 800 € -- -- -- -- -- -- --
HUAJA   1 780 € -- -- -- -- -- -- --
VŠS   1 200 € až 1 660 € -- -- 1 200 € -- -- -- --
VŠEMVS   1 400 € -- -- 1 400 € -- -- -- --
UK   400 € až 1 050 € -- -- 490 € až 1 050 € -- -- -- 550 €
UKF   500 € až 900 € -- 500 € až 700 € 590 € až 900 € 500 € až 900 € 700 € -- 590 €
PU   100 € až 870 € -- -- 300 € až 870 € -- -- -- 650 € až 800 €
KU   500 € až 850 € -- -- 500 € až 850 € -- -- -- 580 €
UCM   700 € až 800 € -- -- 800 € -- -- -- 800 €
ŽU   400 € až 800 € -- -- 400 € až 800 € 400 € až 600 € -- 400 € --
TU Z   400 € až 800 € 600 € až 800 € -- 600 € 400 € až 800 € -- 800 € --
UPJŠ   600 € až 764 € -- -- 610 € až 764 € -- -- -- --
TUKE   500 € až 760 € -- 500 € 760 € 500 € až 700 € -- -- --
UMB   550 € až 750 € -- 600 € 550 € až 720 € 750 € -- -- --
TTU   600 € až 730 € -- -- 610 € až 730 € -- -- -- 600 €
UVLF   720 € 720 € -- -- -- -- -- --
UJS   700 € -- -- 700 € -- -- -- --
SZU   700 € -- -- 700 € -- -- -- 700 €
SPU   500 € až 700 € 500 € až 600 € 500 € 550 € až 700 € 500 € -- -- --
TnUAD   340 € až 660 € -- -- 600 € až 660 € 600 € -- -- 340 €
VŠZaSP   520 € 1) -- -- 520 € 1) -- -- -- 520 € 1)
EU   500 € -- -- 500 € -- -- -- --
ISM   425 € -- -- 425 € až 680 € -- -- -- --
APZ   300 € -- -- -- -- -- 300 € --
1) údaje pre VŠZaSP sú za akademický rok 2011/12