Ročné školné

Ročné školné na akademický rok 2012/13

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 100 € až 2 700 € 1) 500 € až 800 € 500 € až 700 € 300 € až 2 700 € 1) 400 € až 900 € 700 € 300 € až 800 € 340 € až 800 € 1)
PEVŠ   1 800 € až 2 700 € -- -- 1 800 € až 2 700 € -- -- -- --
VŠM   2 050 € -- -- 2 050 € -- -- -- --
AMMMK   1 998 € -- -- 1 998 € -- -- -- --
SEVŠ   1 800 € -- -- -- -- -- -- --
HUAJA   1 780 € -- -- -- -- -- -- --
VŠS   1 200 € až 1 660 € -- -- 1 200 € -- -- -- --
VŠEMVS   1 400 € -- -- 1 400 € -- -- -- --
UK   400 € až 1 050 € -- -- 490 € až 1 050 € -- -- -- 550 €
UKF   500 € až 900 € -- 500 € až 700 € 590 € až 900 € 500 € až 900 € 700 € -- 590 €
PU   100 € až 870 € -- -- 300 € až 870 € -- -- -- 650 € až 800 €
1) údaje pre VŠZaSP sú za akademický rok 2011/12