Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,0 %
FU TUKE   19,0 %
FVU AU   9,7 %
Vysoká škola výtvarných umení   6,6 %
FMV EU   5,6 %
FPVaMV UMB   4,4 %
FM UK   4,0 %
LF UK   3,6 %
FEM SPU   3,5 %
SjF ŽU   3,2 %
FA STU   3,0 %