Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,0 %
VŠVU   6,6 %
AU   4,6 %
SPU   1,7 %
UK   1,6 %
VŠMU   1,6 %
EU   1,6 %
ISM   1,4 %
UVLF   1,3 %
ŽU   1,1 %
TUKE   0,9 %