Objem zahraničných grantov na jedného študenta

Objem získaných výskumných zahraničných grantov od 1.11.2009 do 31.10.2010 v prepočte na jedného študenta

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 41 € 1)
UPJŠ   121 €
STU   85 €
UK   60 € 1)
UVLF   56 €
TUKE   45 € 1)
ŽU   27 €
SPU   23 €
TTU   18 €
UKF   16 €
KU   14 €
1) suma nemusí zohľadňovať všetky granty