Nezamestnanosť absolventov

Nezamestnanosť absolventov za roky 2009 a 2010 k 31.12.2010

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 4,5 % 6,3 % 5,4 % 5,2 % 3,4 % 1,8 % 6,8 % 3,6 %
BISLA   0,0 % -- -- 0,0 % -- -- -- --
AU   0,3 % -- -- -- -- 0,3 % -- --
AOS   0,5 % -- -- 0,0 % 1,3 % -- -- --
VŠVU   1,1 % -- -- -- -- 1,1 % -- --
STU   1,8 % 3,7 % 1,6 % 1,1 % 1,8 % 0,7 % -- --
VŠMU   2,1 % -- -- -- -- 2,1 % -- --
UK   2,2 % -- 3,8 % 2,3 % 0,3 % 4,2 % -- 1,2 %
VŠS   2,7 % -- -- 2,7 % -- -- -- --
APZ   3,3 % -- -- -- -- -- 3,3 % --
SZU   3,5 % -- -- -- -- -- -- 3,5 %