Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 4,6 %
FVU AU   9,7 %
FDU AU   2,8 %
FMU AU   2,0 %