Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,6 %
FMV EU   5,6 %
FPM EU   2,8 %
OF EU   1,9 %
NHF EU   1,1 %
FHI EU   0,9 %
PHF EU   0,8 %