Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,4 %
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia   1,4 %