Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,7 %
FEM SPU   3,5 %
FEŠRR SPU   2,4 %
FZKI SPU   2,1 %
FBP SPU   1,2 %
FAPZ SPU   0,9 %
TechF SPU   0,3 %