Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 0,9 %
FU TUKE   19,0 %
EkF TUKE   2,2 %
FVT TUKE   1,1 %
HF TUKE   0,9 %
FEI TUKE   0,9 %
LetF TUKE   0,5 %
SjF TUKE   0,5 %
FBERG TUKE   0,3 %
SvF TUKE   0,2 %