Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,3 %
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie   1,3 %