Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,6 %
DF VŠMU   2,6 %
FTF VŠMU   1,6 %
HTF VŠMU   0,8 %