Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 6,6 %
Vysoká škola výtvarných umení   6,6 %