Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 1,1 %
SjF ŽU   3,2 %
FRI ŽU   1,8 %
FŠI ŽU   1,5 %
EF ŽU   1,2 %
FPEDaS ŽU   0,7 %
FHV ŽU   0,5 %
SvF ŽU   0,1 %