Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium: