Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel prijatých študentov v akademickom roku 2011/12 k všetkým prihláškam na tento akademický rok

Obdobie:

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / Skupina ŠO Súhrn
Súhrn 61,9 % 81,7 % 66,6 % 59,6 % 78,7 % 35,1 % 38,2 % 49,5 %
DTI   100,0 % -- -- 100,0 % -- -- -- --
VŠZaSP   95,6 % -- -- 95,5 % -- -- -- 95,9 %
ISM   93,5 % -- -- 93,5 % -- -- -- --
UJS   92,4 % -- -- 92,2 % 100,0 % -- -- --
SEVŠ   92,2 % -- 91,3 % 92,5 % -- -- -- --
VŠM   91,6 % -- -- 90,8 % -- -- -- --
TnUAD   87,1 % -- -- 92,7 % 88,3 % -- -- 69,5 %
VŠBM   83,1 % -- -- -- -- -- 83,1 % --
VŠS   83,0 % -- -- 83,0 % -- -- -- --
STU   80,5 % 66,3 % 92,5 % 12,1 % 81,9 % 26,5 % -- --