Chybové hlásenie

Bohužiaľ portál ministerstva školstva o znižovaní informačnej nerovnosti je preťažený nakoľko príliš veľa ľudí má záujem o poznanie objektívnych informácií o výkone, o kvalite a o absolventoch vysokých škôl na Slovensku.

Na odstránení problému sa pracuje tak intenzívne ako sa pracovalo na získavaní samotných údajov.

kód: 2018-12-16 09:25:47 A1-4cd06bb6