Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel študentov vyslaných v akademickom roku 2009/10 v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia

Stupeň štúdia:
Forma štúdia:Kritérium:


 
Škola / obdobie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Súhrn -- 1,0 % -- -- -- --
VŠVU -- 6,6 % -- -- -- --
AU -- 4,6 % -- -- -- --
SPU -- 1,7 % -- -- -- --
UK -- 1,6 % -- -- -- --
VŠMU -- 1,6 % -- -- -- --
EU -- 1,6 % -- -- -- --
ISM -- 1,4 % -- -- -- --
UVLF -- 1,3 % -- -- -- --
ŽU -- 1,1 % -- -- -- --
TUKE -- 0,9 % -- -- -- --