Prečo študovať na vysokej škole

  • 1. Vyšší plat

    S vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa narastie plat priemerne o 471 až 474 eur v porovnaní s úplným stredoškolským vzdelaním (2010, Štatistický úrad)
  • 2. Nižšia nezamestnanosť

    S vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa zníži riziko nezamestnanosti 2 až 2,5 násobne v porovnaní s úplným stredoškolským vzdelaním (2010, Štatistický úrad)
  • 3. Nemateriálne benefity

    S vyšším vzdelaním ľudia uvádzajú lepší zdravotný stav, väčšiu dôveru svojmu okoliu, väčší záujem o politické dianie a majú väčšie možnosti naplnenia svojich nemateriálnych potrieb (2010, OECD)

Obdobie

Podľa čoho si mám vybrať

Kde chcem študovať

 

Čo chcem študovať